Tveka inte att kontakta oss!

info@lobopm.se

På Lobo utför vi alla förekommande skötseluppgifter.

På Lobo utför vi alla förekommande skötseluppgifter. Våra medarbetare har både utbildningen och erfarenheten som krävs.

Vi sköter trädgårdar i hela Östergötland och ner till Västervik och man kan använda våra tjänster på flera sätt. En del vill bara ha hjälp vid något enstaka tillfälle medan en del vill ha hjälp med hela trädgården hela året(abonnemang). Vad du än behöver hjälp med så är Lobo det självklara valet.

Tjänsterna nedan är exempel på jobb vi utför ofta. Kontakta oss gärna om du saknar något, vi kan förmodligen lösa det också.

Häckrenovering

Upplever du att din häck har blivit för vidlyftig gör i en renovering och tar in den till lämplig storlek.

Trädgårdsrenovering

Tycker du att din trädgård har gått sin egen väg och att den upplevs som eftersatt kommer vi och gör en renovering och återtar dess ursprungliga tanke.

Gräsklippning

Vi har klippare för alla förhållanden. Stora gräsytor, starkt lutande ytor, högväxta ytor och om du vill ha gräset uppsamlat.

Ogräsbekämpning


Ogräs i olika underlag kräver olika behandlingar. Lobo har kunskap och metoder att effektivt och skonsamt få bukt med ditt ogräs.

Häckklippning

Att klippa en häck snyggt kräver sitt kunnande och om den väldigt hög, även sina redskap. Lobo har båda.

Fruktträdsbeskärning

Detta är ett av de mest efterfrågade jobben vi gör och det finns få träd man behandlar likadant. Våra utbildade trädgårdsmästare har både kunskap och erfarenhet att beskära träden efter deras egen förutsättning likaväl utifrån vad platsen kräver.

Följ oss på sociala medier!