Tveka inte att kontakta oss!

info@lobopm.se

Vi utför allt från plantering av växter till totalrenovering av hela trädgården. 

De mest efterfrågade jobben inom trädgårdsanläggning är att lägga plattor och bygga olika slags murar.

På Lobo utför vi naturligtvis dessa jobb men även allt annat du kan tänka dig. Från plantering av växter till totalrenovering av hela trädgården. Till skillnad från jobben inom skötsel görs mycket och det kanske viktigaste arbetet under marken. Det är det man inte ser när jobbet är färdigt som är den viktigaste delen.

Murar

Har du en kuperad trädgård och vill ha plana ytor? Eller vill du på ett effektfullt sätt skilja olika ytor åt i din trädgård? Då kan murar vara det du behöver. Du får ett vackert inslag i trädgården samtidigt som du får mer yta.

Plattläggning

Här finns en uppsjö av möjligheter med alla typer av sten som finns. Det vanligaste är marksten av betong men dessa finns i många typer och färger. Vill man använda sig av mer naturligt material t ex smågatsten i granit och basalt, skiffer och kalksten. 

Plantering

På Lobo har vi god kompetens kring växter, deras ståndort, skötselbehov osv. Detta är en kunskap som inte bara är viktig när man väljer växter utan även när man planterar då jorden och hur mycket utrymme en växt behöver i den för att må bra är nödvändig att ha.

Dränering

Ibland kan det vara nödvändigt att se till vad huset behöver innan man satsar för mycket på sin trädgård. Dränering kan vara en sådan sak. Att behöva dränera efter att ha byggt altan och lagt plattor runt hela huset är ingen önskedröm.
Vi utför dränering och oftast isolerar vi även ytterväggen med isolerskiva av typen Isodrän, Pordrän eller liknande. Denna metod drar ut fukten och fäller den utanför grunden. Detta gynnar också inomhusklimatet så att du får en varmare och torrare källare.

Växthusmontering

Vi monterar växthus och utför även snickeriarbeten som staket, spaljéer, altaner och liknande.

Kantsten eller materialavskiljare

Mellan olika delar i trädgården kan det vara både praktiskt och vackert att kunna skilja dem åt. Att ha en kantsten mellan trädgårdsgången och gräsmattan är både snyggt och gör att de olika materialen inte riskerar att försvinna in i det andra lika lätt.
Ett annat mycket trevligt material för att skilja rabatter från gräsmatta är cortenstål.

Följ oss på sociala medier!